Χρώματα σε υγρή μορφή πάστας. Είναι σταθερά και δεν "μεταναστεύουν" (non bleeding) γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για σαπούνια σε στρώσεις ή χρωματικούς συνδυασμούς. Είναι φωτοσταθερά και χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό των σαπουνιών ψυχρής μεθόδου και γλυκερίνης.

Διατίθενται σε διάφορες αποχρώσεις.

Για καλύτερη διάλυση του χρώματος και την αποφυγή στιγμάτων στο σαπούνι, αραιώστε το χρώμα με δεκαπλάσια ποσότητα νερού πριν την χρήση.

€3,00